ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวชไมพร คำเอียดบ้านควนโอสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2นายธัญญะ สอสุทธิ์เมธบ้านคลองหวายเล็กถึงแก่กรรม 
3นางสรศรี คงมีอนุบาลกระบี่ถึงแก่กรรม